Aanmelden

Op dit moment is er een lange wachtlijst voor logopedie, niet voor preverbale logopedie.

Als het aanmeldingsformulier verzonden is, stuur ik een email met bevestiging van ontvangst. Als ik u oproep, vraag ik u de verwijsbrief van de arts en het pasje van de verzekering mee te nemen.

Download ook de BEHANDELOVEREENKOMST logopedie  zodat u van tevoren weet welke afspraken we maken als de behandeling start.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bellen of mailen.

Wat heeft u de eerste keer nodig?

  • een verwijsbrief van huisarts, specialist of tandarts
  • de verzekeringspas van uw kind
  • het identiteitsbewijs van uw kind
  • de ingevulde behandelovereenkomst

De praktijk gaat voorzichtig om met de gegevens van uw kind. Elders op deze website staat de privacyverklaring van de praktijk.

Om uw kind aan te melden, moet u de volgende vragen invullen :

reCAPTCHA is required.