Aanmelden

Op dit moment is er een lange wachtlijst voor logopedie, niet voor preverbale logopedie. Zeker na schooltijd duurt het lang.

Als het aanmeldingsformulier verzonden is, stuur ik een email met bevestiging van ontvangst. Als ik u oproep, vraag ik u de verwijsbrief van de arts en het pasje van de verzekering mee te nemen.

Download ook de BEHANDELOVEREENKOMST logopedie  zodat u van tevoren weet welke afspraken we maken als de behandeling start.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bellen of mailen.

Wat heeft u de eerste keer nodig?

  • een verwijsbrief van huisarts, specialist of tandarts
  • de verzekeringspas van uw kind
  • het identiteitsbewijs van uw kind
  • de ingevulde behandelovereenkomst

De praktijk gaat voorzichtig om met de gegevens van uw kind. Elders op deze website staat de privacyverklaring van de praktijk.

Om uw kind aan te melden, moet u de volgende vragen invullen :

reCAPTCHA is required.