23 april 2023

De rode olifant

De rode olifant staat symbool voor de schrijnende situatie waarin de eerstelijns logopedie zich momenteel begeeft.

De logopedist is voor veel mensen een belangrijke hulpverlener, denk bijvoorbeeld aan problemen met slikken, ontwikkeling en communicatie. Logopedisten zullen hun werk niet neerleggen, ze werken door totdat ze niet meer kunnen.

De werkdruk is heel hoog, de geboden tarieven zijn onder de kostprijs. Ondanks alle signalen die de beroepsgroep afgeeft en ondanks een rechtsgang verbetert de situatie niet. De rode olifant is een (digitale) stempel die we op alle documenten die we naar derden sturen gaan gebruiken. Documenten waar geen directe vergoeding tegenover staat. Hiermee hopen wij de situatie meer zichtbaar te maken.

Geef ons een eerlijke vergoeding, verminder de administratieve lasten en geef ons vak weer toekomst!

De rode olifant in de kamer. Denk aan de logopedist.

#wijzijnlogopedie


Waardering Logopediepraktijk Parlevliet 2022


30-jarig jubileum Logopediepraktijk Parlevliet

Op 1 april 2022 bestond de logopediepraktijk precies 30 jaar.

Ik ben inmiddels 30 jaar geleden begonnen bij de Fysiotherapiepraktijk Sleedoorn met 1 kindje. Inmiddels zit ik alweer ruim 20 jaar op de Max Haverlaarlaan. Ik werk nog steeds met veel plezier met de ouders en kinderen. Daarom stond de week van 4 april in het teken van FEEST! Voor iedereen een (door mijn dochter) zelfgebakken cupcake en/of een klein presentje.


Dag van de logopedie – 6 maart!


Waardering Logopediepraktijk Parlevliet 2020

Een 9,63 heeft Logopediepraktijk Parlevliet gescoord bij een klantervaringsonderzoek.


Telelogopedie sinds maart 2020

De praktijk is sinds maart 2020, gedwongen door COVID-19, overgegaan op telelogopedie. Telelogopedie is logopedie op afstand. Sinds juni 2020 wordt dit ingezet wanneer handig of nodig. 


3 juli 2019 Paramedici voeren actie in Den Haag “tarieven zijn veel te laag”

Zorgen zonder Zorgen: Het wordt voor de paramedische zorgverleners steeds lastiger om de juiste zorg op de de juiste plek te realiseren.  https://nos.nl/artikel/2291749-paramedici-voeren-actie-in-den-haag-tarieven-zijn-veel-te-laag.html


Waardering Logopediepraktijk Parlevliet 2018

Een 9,3 heeft logopediepraktijk Parlevliet gescoord bij een klantervaringsonderzoek.


Sponsoring

De praktijk neemt deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Amstelland Ziekenhuis. Kinderen die opgenomen of behandeld worden in het Amstelland Ziekenhuis krijgen gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt!

Het BeterBoek 2-6 jaar en 6-12 jaar

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.


Klanttevredenheidsonderzoek

Per 1 januari 2017 werken we met het klanttevredenheidsonderzoek van CTO logo. Bij het afsluiten van de behandeling wordt u een mail gestuurd waarbij u om uw medewerking wordt gevraagd. Het is heel belangrijk voor ons om te weten wat u van onze zorg vindt. Daarom willen we u vragen dit uitgebreid in te vullen.


Klachten- en geschillenregeling

De praktijk heeft per 1 januari 2017 een nieuwe klachten- en geschillenregeling paramedici die verplicht is volgens de Wkkgz. Mocht u een klacht hebben of niet tevreden zijn, dan kunt u zich in eerste instantie tot Gerdien Parlevliet wenden.Cliënten of patiënten die niet tevreden zijn, kunnen dit melden via www.klachtenloketparamedici.nl. Daar staat een formulier waarmee de klacht kan worden ingediend.


Afspraken App

De praktijk gebruikt een Afspraken App. Zodra een eerste afspraak is gepland, krijgt u een sms bericht van de Afspraken App. Door de aanwijzingen te volgen, krijgt u steeds voor een afspraak bericht dat er een afspraak is. Zo vergeet u geen afspraken en kunt u op tijd afzeggen. Dat scheelt kosten.


6 maart 2015 is de Europese dag van de Logopedie.  We richten ons nu op TOS: Taal Ontwikkelings Stoornis. Een TOS komt vaker voor dan autisme of ADHD.

-5% tot 7 % van alle kinderen in Nederland heeft een TOS.

-Het is belangrijk dat TOS zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd.

-Een kind met TOS heeft hier zijn hele leven mee te maken.

-Op tijd beginnen met de behandeling kan leer-, gedrags- en maatschappelijke  problemen voorkomen.

Voor meer informatie over de taalontwikkeling van kinderen, zie de website www.kindentaal.nl


24 oktober 2014

De praktijk doet mee aan wetenschappelijk onderzoek van het NIVEL: zorgregistraties eerste lijn. De praktijk draagt hiermee bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg. De gegevens zullen geanonimiseerd verwerkt worden.

U kunt meer informatie vinden op www.nivel.nl/zorgregistraties


najaar 2014

Logopedie loont:

een duidelijke film door Amsterdamse collega´s over het nut van logopedie

klik op de link:

https://www.youtube.com/watch?v=_lX3dwqjBkQ&feature=player_detailpage


7 januari 2013

De vergoeding voor logopedie is niet meer vanzelfsprekend, ook al zit

logopedie in het basispakket. Zie voor meer informatie bij ‘vergoeding logopedie’.


6 maart 2012 is de Europese dag van de Logopedie.

De NVLF heeft daarvoor de folder Preverbale Logopedie uitgebracht. Deze

folder is ook in de praktijk aanwezig.

De behandeling van eet-en drinkproblemen bij kinderen valt onder  preverbale

logopedie: logopedie voordat het spreken begint.

Ik ben gespecialiseerd in de preverbale logopedie.


Per 1 maart 2012 gaan we over naar 25 minuten per behandeling.

De reden hiervoor is dat in ons tarief 5 minuten administratietijd zit voor voorbereiding, verslaglegging en overleg.

Deze 5 minuten worden nu opgeslokt door de behandeling zelf. Daardoor hebben wij tussendoor geen tijd om deze administratie te doen.

Door onze behandelingen structureel 25 minuten in te plannen hebben wij midden op de dag en later op de dag de administratietijd geclusterd.  We zullenbdeze administratietijd ook daarvoor gebruiken en niet meer behandelingen op een dag gaan doen.