Samenwerking met:

DWRP

Specialistische begeleiding aan kinderen vanaf 0 jaar.


Kinderfysiotherapie Sleedoorn

Kinderfysiotherapie voor kinderen vanaf 0 jaar.


Informatie logopedie

NVLF Dit is de website van Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Voor als u meer wilt weten over logopedie.


Pre logopedie Dit is de website met informatie over preverbale logopedie.


Dyspraxie Hier kunt u informatie vinden over dyspraxie.


Kind en taal Deze website gaat over de taalontwikkeling bij baby’s, peuters en kleuters.


Stotteren Hier kunt u informatie vinden over stotteren.

Screeningslijst stotteren  Hierop kunt u een test vinden over het stotteren van uw kind.


Taalexpert  Op deze website kunt u informatie vinden over taalproblemen bij kinderen.


Klets niet  Op deze website staat informatie over spraak-taalproblemen.


Andere informatiebronnen:

http://www.kno.nl/

KNO staat voor Keel-Neus-Oorheelkunde. Voor meer informatie hierover kunt u deze website bezoeken.


http://www.nssi.nl/

NSSI staat voor Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking. U kunt hier informatie vinden over de sensorische informatieverwerking.


http://www.nvvs.nl/

Op deze website vind u informatie over de oren en horen.


http://www.downsyndroom.nl/

Dit is de website van Stichting Down Syndroom.


http://www.schisis-cranio.nl/

Dit is de website van de Nederlandse vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen.


http://www.eelkeverschuur.nl

Advies en verkoop van communicatievoorzieningen.


Organisaties voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek

http://www.kentalis.nl

Voor als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is.


http://www.stichtingjansteen.nl

Op deze website staat informatie over begeleiding van kinderen met leerproblemen in Amstelveen.


 http://www.kabouterhuis.nl

M.O.C. ’t Kabouterhuis onderzoekt en behandelt jonge kinderen met ernstige gedrags- of ontwikkelingsproblematiek.


http://www.nsdsk.nl

Specialist voor taal en gehoor. Vroegbehandeling voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.


http://www.zigzagzorg.nl

Verpleegkundig kinderdagverblijf voor chronisch en langdurig zieke kinderen tot 5 jaar.


http://www.onstweedethuis.nl

Organisatie voor mensen met een beperking. Opstap(je) is een spel- en leerprogramma voor kinderen van 2 tot 6 jaar.


http://www.babyverpleegkundige.nl

Gespecialiseerde verpleegkundige voor baby’s.


http://www.osteopathielindeman.nl

Een manuele onderzoek- en behandelingstherapie.


Logopedie loont: dit is een duidelijke film over logopedie

Profielwerkstuk meertaligheid