Vergoeding logopedie

Binnen de meeste polissen van de zorgverzekeraars staat aangegeven dat logopedie voor 100% vergoed wordt. Wat u waarschijnlijk onbekend is, is dat de zorgverzekeraars de logopediepraktijken contracten aanbieden met een vergoeding van de logopedische behandeling die ruim 20% onder de geadviseerde tarieven van  de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn. De tarieven van de NZa zijn gebaseerd op een uitgebreid kostenonderzoek, wat door onze beroepsvereniging (NVLF) in samenwerking met de NZa in 2010-2011 is uitgevoerd. Het verschil is te groot om op een verantwoorde wijze mijn praktijk te runnen.

Ik ben ervan overtuigd dat de zorg die de praktijk biedt voldoet aan alle kwaliteitseisen volgens het kwaliteitsregister Paramedici. Ik ben geregistreerd in het ‘Kwaliteitsregister voor Paramedici’ en lid van de kwaliteitskring 118 Amstelland. Daarnaast volg ik jaarlijks recente bij- en nascholing.

Daarom worden de tarieven, zoals deze zijn geadviseerd door de NZa, binnen de praktijk gehanteerd. De tarieven staan op mijn website.

Wilt u meer redenen weten, waarom ik de contracten niet teken, leest u dan hier.

Wat heeft dit voor consequenties voor u? 
Als u of uw kind verzekerd is bij een zorgverzekeraar waarvan ik het contract heb getekend, verandert er niets. Ik zal de declaraties direct bij de verzekering blijven indienen.
Als u of uw kind verzekerd is bij een zorgverzekeraar waarvan ik het contract niet heb getekend, zult u elke behandeling zelf moeten (vooruit) betalen en kunt u de declaratie indienen bij uw zorgverzekeraar. U moet zelf navragen hoeveel u vergoed krijgt. Vraagt u goed na of u restitutie- of een naturapolis heeft. Als u een restitutiepolis heeft, wordt veel meer vergoed (vaak 100%) dan wanneer u een naturapolis heeft.