Tarieven logopedie 2023

De NZa heeft besloten voortaan geen tarieven meer vast te stellen, er zijn dus vrije tarieven per 1 januari 2017.
Er is een kleine indexatie toegepast t.o.v. de tarieven van vorig jaar.

Prestatie  Tarief
Reguliere individuele behandeling € 45,00
Specifieke individuele behandeling van preverbale logopedie € 90,00
Eenmalig specifiek logopedisch onderzoek € 90,00
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 90,00
Instructie/overleg ouders/verzorgers € 45,00
Uit – toeslag (niet in praktijk) € 25,00
Overleg met derden in praktijk (per half uur) € 45,00
Overleg met derden op school (per uur) € 115,00
Verslaglegging aan derden (per half uur) € 45,00

N.B. deze laatste drie tarieven worden niet door de ziektekostenverzekering vergoed, maar moeten door u worden betaald.

Niet nagekomen afspraak is hetzelfde bedrag als een afspraak.

Bij het eerste consult wordt altijd het tarief “Anamnese en onderzoek na verwijzing” in rekening gebracht. Daarna zal het tarief “reguliere individuele behandeling” gerekend worden tenzij er sprake is van voedingsproblemen. Dan wordt “specifieke individuele behandeling van preverbale logopedie”gerekend.

Bij online logopedie worden dezelfde tarieven gehanteerd.

De tarieven voor telefonische zitting (10 minuten) en instructie/overleg ouders (10-25 minuten) worden gerekend als er tussentijds overleg is.