Tarieven logopedie 2020

De NZa heeft besloten voortaan geen tarieven meer vast te stellen, er zijn dus vrije tarieven per 1 januari 2017.
Er is een kleine indexatie toegepast t.o.v. de tarieven van vorig jaar.

Prestatie  Tarief
Reguliere individuele behandeling € 42,00
Telefonische zitting € 22,00
Specifieke individuele behandeling van preverbale logopedie € 84,00
Eenmalig specifiek logopedisch onderzoek € 84,00
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 84,00
Instructie/overleg ouders/verzorgers € 42,00
Uit – toeslag (niet in praktijk) € 24,00
Overleg met derden in praktijk (per half uur) € 43,00
Overleg met derden op school (per uur) € 110,00
Verslaglegging aan derden (per half uur) € 43,00

Niet nagekomen afspraak is hetzelfde bedrag als een afspraak.

N.B. deze laatste drie worden niet door de ziektekostenverzekering vergoed, maar moeten door u worden betaald.