Verwijzing voor logopedie

Voor u een afspraak kunt maken voor een logopedisch consult heeft uw kind een verwijsbrief nodig van de behandelend arts (huisarts, tandarts, orthodontist, neuroloog etc.). Ook wanneer uw kind door de schoollogopedist van de GGD wordt doorverwezen naar logopedie heeft u een verwijsbrief nodig. Wanneer u als ouder niet zeker bent of de spraak/taalontwikkeling van uw kind goed verloopt, kunt u ook zelf naar de huisarts gaan en vragen om een verwijzing voor een logopedisch onderzoek.

Eerste afspraak

Wat moet u meenemen:

  • verwijsbrief van de huisarts, of andere verwijzer
  • verzekeringspas
  • een geldig legitimatiebewijs
  • informatie die belangrijk is (van eerdere behandelingen en onderzoeken, bv van Audiologisch Centrum).

De eerste afspraak bestaat altijd uit een intake-gesprek. Op verzoek van uw zorgverzekeraar wordt tevens met u als cliënt of als ouder/verzorger een  behandelovereenkomst gesloten.  Het gaat hierbij om afspraken met betrekking tot de logopedische behandeling.

Logopedisch onderzoek

Wanneer het probleem duidelijk is en de achtergronden helder zijn, vindt het logopedisch onderzoek plaats. Voor dit onderzoek zijn over het algemeen meerdere afspraken nodig. Aan de hand van de uitslag van het onderzoek wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld en wordt de frequentie van de therapie besproken. Vaak is de frequentie één keer per week. Een behandeling duurt 25 minuten (in die tijd is er ook ruimte voor uw vragen en verdere uitleg) en vindt plaats in de praktijk. Wanneer er een medische indicatie is wordt er ook aan huis behandeld.

Logopedische behandeling

Aan de hand van het behandelplan wordt de eigenlijke behandeling opgestart, die altijd na een aantal behandelingen geëvalueerd wordt om de vooruitgang vast te kunnen stellen. Bij de behandeling van kinderen vindt er met uw toestemming vaak overleg plaats met school/peuterspeelzaal om een volledig beeld te krijgen van het functioneren van het kind. Eventuele begeleiding vanuit school en de logopedische behandeling kunnen dan optimaal op elkaar afgestemd worden. Ook heeft de praktijk directe samenwerkingsverbanden met een kinderfysiotherapeuten, kinderartsen, tandartsen en psychologen indien nodig.

Verslaglegging

Tijdens de behandeling wordt halfjaarlijks geëvalueerd en een verslag gemaakt. Dit wordt via zorgmail verstuurd aan verwijzer, ouders en andere behandelaren. Ook het eindverslag wordt via zorgmail verstuurd.

Afronding

Wanneer het doel naar tevredenheid behaald is, wordt in overleg met u de behandeling afgesloten. Het eindverslag wordt via zorgmail naar de verwijzer (in de meeste gevallen de huisarts) gestuurd. U krijgt een kopie voor u zelf en wanneer het om uw kind gaat ook een kopie voor school. Ook wordt u gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Belangrijk!

Wanneer u op de afgesproken dag en tijd verhinderd bent, verzoek ik u om deze afspraak minimaal 24 uur van te voren bij mij af te zeggen. Bij ziekte graag voor 8.30 uur de afmelding doorgegeven. Dit kan telefonisch 06-13393315 (per voicemail/sms/whatsapp) of per e-mail.